Clubreglement

Algemeen


 • De club Tennis 7de Olympiade vzw bestaat enkel uit aangesloten leden. Een lidmaatschap is slechts geldig voor één volledig zomerseizoen. Elk jaar moet je lidmaatschap hernieuwd worden vóór aanvang van het zomerseizoen, zonder recht op automatische verlenging.
 • De terreinen zijn uitsluitend toegangelijk voor leden, met uitzondering van wedstrijden voor Tennis Vlaanderen (TV), AVV of KSAH, tornooien of vriendenontmoetingen. Gastspelers zijn enkel toegelaten onder bepaalde voorwaarden (zie rubriek gastspelers).
 • Het dragen van deftige tenniskledij en tennisschoeisel is verplicht.
 • Alle leden kunnen elke dag (week en weekend) van 9u tot 23 (= beginnen om 22u) gebruik maken van de terreinen, rekening houdend met de toestand ervan. Bij regenweer of overbezetting van de buitenterreinen kan er gedurende het zomerseizoen gratis gebruik gemaakt worden van de binnenterreinen. Dit voorrecht vervalt echter bij de aanvang van het winterseizoen.
 • Elke donderdagavond gaat de clubavond door van 19u tot 22u voor clubleden vanaf 15 jaar. Elke eerste donderdag van de maand wordt de minimumleeftijd verlaagd naar 13 jaar.
 • Na het tennissen dient men steeds het terrein volledig te vegen met behulp van de sleepnetten die ter beschikking zijn. Bij droog weer dient het terrein ook voor en na het tennissen gesproeid te worden. Het terrein omvat niet enkel het speelveld, maar ook 2 meter naast en 2 meter achter het speelveld. Deze regels gelden ook tijdens de clubavond.
 • Onderrichtingen van bestuursleden en clubaangestelden dienen steeds nageleefd te worden.
 • Alle leden van Tennis 7de Olympiade vzw zijn via TV verzekerd tegen lichamelijk letsel ten gevolge van tennisongevallen.
 • Ieder lid is aansprakelijk voor alle schade, door hem/haar of door een door hem/haar geïntroduceerd persoon, aangebracht aan eigendom of bezit van de tennisclub.
 • Tennis 7de Olympiade vzw is niet aansprakelijk voor het zoekraken van bezittingen van leden of derden en kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor lichamelijk letsel opgelopen tijdens het verblijf in haar infrastructuur.


Reserveren van terreinen


 • Om een terrein te kunnen reserveren moet de speler reserveren via www.tennisvlaanderen.be of via de Tennisvlaanderen app. Je duidt ook je medespelers aan om de reservatie te vervolledigen. zelf aanwezig zijn. Telefonische reserveringen

  worden niet toegelaten.

   Hoe kan je online reserveren? 

  - Je kan reserveren via de computer met eender welke browser via de  www.tennisvlaanderen.be   Je hebt wel je paswoord van Tennis Vlaanderen nodig. Heb je je paswoord niet meer? Klik dan  hier  voor instructies om je paswoord opnieuw in te stellen.  

  - Je kan ook via de app van Tennis Vlaanderen reserveren op je smartphone. heb je de app nog niet klik hier voor  Android  en hier voor  iPhone

   Hoe reserveer ik een terrein via de computer? Klik hier voor meer info.

   Hoe reserveer ik een terrein via de app op mijn Smartphone? Klik hier voor meer info.

   Je kan tot twee lopende reservaties per week.

   Er kan slecht één terrein en voor maximum één uur gereserveerd worden door de leden die op het terrein aanwezig zullen zijn.

   Misbruiken m.b.t. het reserveren van terreinen worden niet geduld en zullen bestraft worden.

   Het onbeschikbaar zijn van terreinen door TV, interclub, AVVV-interclub, KSAH-wedstrijden, tennisschool, vriendenontmoetingen, tornooien of terreinonderhoud, zal via het online-reservatie systeem gecommuniceerd worden. Op donderdagavond, tijdens de clubavond, kunnen er geen terreinen gereserveerd worden tussen 19u en 22u.


Verlichting terreinen


 • Leden kunnen de verlichting zelf aansteken in de elektriciteitskast die in de chalet ophangt (achter een gordijn naast de schuifdeur aan de kant van de discobar). Daarin hangen alle schakelaars met aanduiding van welk terrein ze bedienen. Het is van belang dat je de verlichting per terrein aansteekt, met een wachttijd van +/- 1 minuut alvorens de volgende schakelaar aan te zetten.
 • De verlichting springt na 1 uur niet automatisch af, de laatste spelers dienen ze weer uit te zetten. De elektriciteitsklok is zo ingesteld dat je van 19u t.e.m. 23u15 met verlichting kunt spelen.

 

Gastspelers


Gastspelers zijn enkel toegelaten op:

 • maandag, dinsdag en donderdag van 9u tot 18u (start 17u)
 • woensdag van 9u tot 13u (start om 12u)
 • vrijdag van 9u tot 23u (start om 22u)
 • Zaterdag en zondag worden geen gastspelers toegelaten (behalve in juli en augustus)


De persoon die uitnodigt moet de gastspeler aanmelden via de tennisvlaanderen app. Een zelfde gastspeler wordt max. 3 maal per seizoen toegelaten en op voorwaarde dat hij/zij speelt met min. 1 clublid zoals hier weergegeven:

 • enkelspel : 1 lid + 1betalende gastspeler
 • dubbelspel : 2 of 3 leden en 2 of 1 gastspeler(s)

meer info vind je in dit document (zie puntje 2.2.)


Tennisschool Tennisworld Academy


Bij droog weer beschikt de tennisschool over volgende buitenterreinen:

 • maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 10u tot 23u (= start 22u): terreinen 4 en 5
 • OPGELET: op vrijdagavond tussen 17-19u: terrein 1, 2 en 3
 • woensdag van 14u tot 18u (+ start om 17u): 2 extra terreinen
 • donderdag van 10u tot 19u (= start 18u ): terreinen 4, 5 en 6
 • zaterdag van 10u tot 14u (= start 13 uur): terreinen 3, 4, 5 en 6
 • midi-terrein tijdens bovenstaande uren


Bij regen beschikt de tennisschool over volgende binnenterreinen:

 • maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 10u tot 23u (= start 22u): terreinen E, F en G
 • donderdag van 10u tot 19u (= start 18u): terreinen E, F en G
 • zaterdag van 10u tot 14u (= start 13u): terreinen A, B, C en D


Tijdens de schoolvakanties richt de tennisschool stages in waarvoor ze tijdens de werkdagen beschikt over 6 terreinen van 10u tot 17u (= start 16u), inclusief midi-terrein. Tijdens de schoolstages heeft de tennisschool bij regenweer voorrang voor het gebruik van alle binnenterreinen.

 

Tornooien

 • Tennis 7de Olympiade vzw kan activiteiten organiseren.  Andere federaties dienen voorafgaand toestemming te vragen aan Tennis 7de Olympiade vzw.
 • Tijdens de tornooien zullen een aantal terreinen, soms allemaal, niet beschikbaar zijn voor vrij spel. Het onbeschikbaar zijn van de terreinen wordt aan de leden meegedeeld via het berichtenbord, mails en/of app.

 

Tennis Vlaanderen-interclub


 • Tijdens de maanden april, mei en juni kunnen TV-interclubwedstrijden ingepland worden op woensdagnamiddag, zaterdagnamiddag en zondag vanaf 10 uur. De terreinen daarvoor worden op het reserveringsbord aangeduid door de TV-verantwoordelijke.
 • TV-wedstrijden kunnen door regen uitgesteld worden naar werkdagen (met uitzondering van vrijdag) op voorwaarde dat de TV-verantwoordelijke hiermee voorafgaandelijk akkoord gaat.
 • Bij regen hebben de interclubwedstrijden voorrang voor het gebruik van de binnenterreinen (maximum 3).
 • De TV-verantwoordelijke zal ervoor zorgen dat er nooit meer dan 6 terreinen bezet zijn voor interclubwedstrijden, zodat er steeds terreinen voor de leden beschikbaar zijn.

 

AVVV


 • Tijdens de maanden april, mei en juni kunnen er tijdens de werkdagen (behalve op donderdag) wedstrijden voor AVVV gepland worden. De terreinen daarvoor worden op het reserveringsbord aangeduid door de AVVV-verantwoordelijke. Thuisspelers dienen steeds hun lidkaart te hangen op het reserveringsbord, op het juiste terrein.
 • Bij het verplaatsen van wedstrijden naar een andere datum, moet de AVVV-verantwoordelijke hiervan onmiddellijk op de hoogte gebracht worden.
 • Bij regen hebben de AVVV-wedstrijden geen voorrang voor het gebruik van de binnenterreinen.
 • De AVVV-verantwoordelijke zal ervoor zorgen dat er per avond maximum 4 terreinen worden gebruikt voor AVVV-wedstrijden. Hij/zij zal er eveneens voor zorgen dat er per terrein en per avond slechts 1 ploeg/wedstrijd gepland wordt.
 • Indien de AVVV-verantwoordelijke niet verwittigd is van uitstel van de wedstrijd, mogen de leden vanaf 18u30 het gereserveerde terrein betreden voor vrij spelen.

 

KSAH


 • Tijdens de maanden april, mei en juni kunnen er op zaterdagvoormiddag KSAH-wedstrijden gepland worden. Zij beschikken daarvoor over de terreinen 1, 2 en 7. De terreinen worden in de app gereserveerd door de KSAH-verantwoordelijke.
 • Bij regen hebben de KSAH-wedstrijden geen voorrang bij het gebruik van de binnenterreinen.

 

Vriendenontmoetingen


 • Voor een vriendenontmoeting met een club die niet op Tennis 7de Olympiade speelt, is de goedkeuring van het bestuur nodig.  De aanvraag daarvoor dient min 2 maanden op voorhand te gebeuren.
 • Tijdens de maanden april, mei en juni kunnen er geen vriendenontmoetingen georganiseerd worden wegens interclub, KSAH en AVVV.
 • Bij regenweer kan een vriendenontmoeting gebruik maken van 2 binnenterreinen als deze niet zijn voorbehouden voor TV-interclub of tennisschool.  Indien er 1 of 2 van de overige terreinen ook gebruikt worden, dienen deze onmiddellijk vrijgemaakt te worden als er clubleden opdagen voor vrij spelen.


Belangrijk


Wie zich niet aan het clubreglement houdt, riskeert sancties. Bij het herhalen van de feiten kan men uit de club verwijderd worden.


Clubgegvens:


Handelsnaam: Tomson Sport

KBO nummer: BE0756.904.856

Eigenaars: Sonny van der Velden en Tom Moerbeek