ALGEMEEN VOORWAARDEN


Artikel 1.

Als u lessen afneemt bij een trainer van Tennisworld Academy, gaat de Tennisschool ervan uit dat u de algemene voorwaarden heeft gelezen en hiermee akkoord gaat.


Artikel 2.

Een lesuur duurt zestig minuten, De trainer zal steeds 5 minuten  voor de les op terrein aanwezig zijn met zijn material.


Artikel 3.

Het lesgeld dient  voor aanvang van de eerste les betaald te zijn. Wanneer een herinnering gemaakt moet worden, worden de administratie kosten (€ 5,00 per herinnering) bij de cursist in rekening gebracht. Indien u beslist de lessen na inschrijving niet meer te volgen moet er 15 dagen aanvang van de eerste les uitgeschreven worden. Zo niet blijft de verplichting tot betaling van het inschrijvingsgeld bestaan.


Artikel 4.

Indien lessen uitvallen wegens weersomstandigheden worden deze tijdens de lentelessen en zomerstages verder indoor afgewerkt.


Artikel 5.

Bij uitval van training door ziekte van de leraar of een aan de leraar toe te rekenen oorzaak zal de trainer worden vervangen, of zullen de trainingen worden ingehaald. (Mensen worden hier steeds tijdig over ingelicht.)


Artikel 6.

Tennisworld academy is niet verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen en eventueel daaruit voortvloeiende schade en/of blessures, noch voor diefstal of beschadiging van goederen van cursisten


Artikel 7.

Eventuele schade opgelopen gedurende de cursus dient u een verzekeringspapier te vragen op de club .


Artikel 8.

Alle informatie over lesduur en lestarieven is onder voorbehoud van druk- en schrijffouten. Tennisworld academy heeft het recht om bij druk- en/of schrijffouten deze te corrigeren, en zal haar leerlingen hiervan op de hoogte brengen.


Privéles


Artikel 9.

Trainingen om welke reden dan ook verzuimd door de cursist dienen 24 uur van tevoren afgezegd te worden. Indien dit niet het geval is, wordt het lesgeld in rekening gebracht.Groepsles


GROEPSLESSEN


Artikel 10.

Na inschrijving vindt geen restitutie van het lesgeld meer plaats. De leerling kan niet van de leraar verlangen dat deze aan een door de leerling aangewezen “derde” lesgeeft in geval van verhindering van de leerling. In overleg kan hier met instemming van de trainer wel toe worden overgegaan.


Artikel 11.

Tennisworld academy kan niet garanderen dat de groep waar u voor inschrijft, ook daadwerkelijk altijd tot deze groepsgrootte kan komen. Bij één speler meer of minder in uw groep zal geen contact met u worden opgenomen. De kosten zijn evenredig aan het aantal spelers dat in uw groep traint.
Bij meer dan één speler verschil neemt Tennisworld academy contact met u op en zoeken wij gezamenlijk naar een oplossing. Tennisworld academy zal niet het financiële verlies van het aantal leerlingen in een groep compenseren.


STAGES


Artikel 12.

Na inschrijving, kunt u zich maximaal één maand van tevoren afmelden. Indien dit niet het geval is, dient u het volledige inschrijfgeld te betalen.


Artikel 13.

U dient het inschrijfgeld voor aanvang van de stage te betalen. Indien dit niet het geval is, wordt uw kind deelname aan de stage ontzegt, maar blijft de verplichting tot betaling van het inschrijvingsgeld bestaan.


Artikel 14.

Tennisworld academy is niet verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen en eventueel daaruit voortvloeiende schade en/of blessures, noch voor diefstal of beschadiging van goederen van cursisten.


Artikel 15.

Voor de de stages zijn een minimum aantal inschrijvingen noodzakelijk. Indien dit niet bereikt wordt, behoudt  Tennisworld academy het recht de trainingsweek niet door te laten gaan. In dit geval, krijgen deelnemers hun inschrijvingsgeld terug of wordt de inschrijving verplaatst naar een andere week.


Grensoverschrijdend gedrag: waar kan je terecht?


Waar kan jij met jouw vragen terecht? Waar kan je grensoverschrijdend gedrag melden? Wie kan je helpen?

Op onderstaande link vind je een overzicht van enkele instanties waarop je beroep kan doen wanneer je te maken kreeg met grensoverschrijdend gedrag.

Uiteraard kan je steeds terecht bij leraren of Sonny voor meer hulp of info.

https://www.s-sportrecreas.be/clubinfo/ethisch-sporten/wegwijzer-bij-problemen